Stoklarda Vade Farkı ve Muhasebeleştirilmesi

Print
Haber Tarihi : 05.01.2023 16:13
FaceBook paylaş Twitter paylaş Google paylaş Yahoo paylaş MSN paylaş Hotmail paylaş Delicious paylaş Digg paylaş

Yazar  SMMM Leyla KAYA'nin kaleminden


Stoklarda Vade Farkı ve Muhasebeleştirilmesi
Bir önceki yazımda VUK-TMS ve BOBİ FRS kapsamında stokların ilk muhasebeleştirilmesi ile dönem sonunda değerlenmesine müteakip stok değer düşüklüğünü ele almıştım. Bu yazımda ise stokların VUK - TMS ve BOBİ FRS çerçevesinde stok satın alınmasında ortaya çıkan vade farkı ve muhasebeleştirilmesi bakımından benzerlikler ve farklılıklara değineceğim. 

VUK – TMS ve BOBİ FRS arasındaki farklılıklar nelerdir?

VUK TMS BOBİ FRS
Vade Farkları
Vade farkı ayrımı yoktur.

Vade farkının tamamı ilgili malın maliyetine eklenir.
1 yıldan kısa vadeli alımlarda da 

1 yıldan uzun vadeli alımlarda da tüm vade farkları ayrıştırılır.
1 yıldan kısa vadeli alımlarda vade farkı ayrıştırılmaz.   

1 yıldan uzun vadeli alımlarda vade farkı ayrıştırılır. 


VUK Vade Farkı Muhasebeleştirilmesi 

Örnek 1 (VUK): İşletme peşin fiyatı 50.000 TL olan malı 5 ay vadeli olarak 65.000 TL + %18 KDV üzerinden satın almıştır.  Söz konusu malların taşınması için 1.000 TL + %18 KDV fatura bedelini nakden ödemiştir.   

İşletmenin VUK’a göre mal satın alınmasına yönelik yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır. 

- /
153 Ticari Mallar 66.000
191 İndirilecek KDV 11.880
320 Satıcılar 76.700
100 Kasa   1.180
- /

Örnekte de görüleceği üzere VUK kapsamında satın alınan mallarla ilgili olarak ödenen/ödenecek olan vade farkları ilgili stok kaleminin maliyeti olarak dikkate alınacaktır. 

TMS Vade Farkı Muhasebeleştirilmesi 

Örnek 2 (TMS): İşletme peşin fiyatı 50.000 TL olan malı 5 ay vadeli olarak 65.000 TL + %18 KDV üzerinden satın almıştır.  Söz konusu malların taşınması için 1.000 TL + %18 KDV fatura bedelini nakden ödemiştir.   

İşletmenin TMS kapsamında mal satın alınmasına yönelik yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır. 
- /
153 Ticari Mallar 51.000
191 İndirilecek KDV   9.180
328 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri 15.000
320 Satıcılar 74.000
100 Kasa   1.180
- /
TMS 2 Stoklar Standardı kapsamında işletme stoklarını, vadeli ödeme koşullarıyla satın alabilir. Satın alma anlaşmasının etkin bir şekilde finansman bileşeni içermesi durumunda bu bileşen finansman sağlanan dönem boyunca faiz gideri olarak finansal tablolara yansıtılacaktır. Bunun bir istisna durumu söz konusudur. Bu istisna, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı kapsamında ilgili stok ancak özellikli varlık ise uygulanacaktır. Özellikli varlıklar amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklardır. Buna göre özellikli varlık kapsamında stok ediniminde vade farkına bağlı olarak ortaya çıkan faiz giderlerinin stok maliyetine eklenmesi suretiyle muhasebeleştirilmesi gerekirken özellikli varlık kapsamında olmayan stok ediniminde vade farkına bağlı olarak ortaya çıkan faiz giderlerinin döneme ilişkin faiz gideri olarak muhasebeleştirilmesi gerekecektir.   

BOBİ FRS Vade Farkı Muhasebeleştirilmesi 

Örnek 3 (BOBİ FRS): İşletme peşin fiyatı 50.000 TL olan malı 5 ay vadeli olarak 65.000 TL + %18 KDV üzerinden satın almıştır.  Söz konusu malların taşınması için 1.000 TL + %18 KDV fatura bedelini nakden ödemiştir.   

İşletmenin BOBİ FRS kapsamında mal satın alınmasına yönelik yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır. 

- /
153 Ticari Mallar 66.000
191 İndirilecek KDV 11.880
320 Satıcılar 76.700
100 Kasa   1.180
- /

BOBİ FRS Stoklar Standardı kapsamında 1 yıl veya daha kısa vadeli bir ödeme karşılığında satın alınan stoklar, vade farkı ayrıştırılmaksızın, ödenen veya ödenmesi beklenen nakit tutar üzerinden ölçülür. 1 yıldan uzun vadeli bir ödeme karşılığında satın alınan stoklar ise vade farkı ayrıştırılarak peşin fiyatı üzerinden ölçülür. Bu kapsamda bir stokun 1 yıldan daha uzun vadeli bir ödeme karşılığında satın alınması durumunda vade farkı tutarı etkin faiz yöntemine (finansal varlık veya finansal yükümlülüğünün itfa edilmiş değerinin hesaplanmasında ve faiz gelir veya giderlerinin ilgili olduğu dönemin kâr veya zararına dağıtılması ve finansal tablolara alınmasında kullanılan yöntem) göre hesaplanarak, faiz gideri olarak muhasebeleştirilir.

Yazarın Diğer Yazıları
ANASAYFA |GÜNDEM |BÖLGESEL |SİYASET |EKONOMİ |SPOR |DÜNYA |SAĞLIK |TEKNOLOJİ |KULİSVAR |BİLİM-EĞİTİM |KÜLTÜR SANAT |MAGAZİN
GİRİŞ SAYFAM YAP| |RSS ÖZET AKIŞI|İLETİŞİM|KÜNYE
Turkuaznet İnternet ve Bilişim Hizmetleri Tarafından Geliştirilmiştir. Tüm hakları saklıdır.