VUK-TMS VE BOBİ FRS Düzenlemeleri

Print
Haber Tarihi : 20.12.2022 22:29
FaceBook paylaş Twitter paylaş Google paylaş Yahoo paylaş MSN paylaş Hotmail paylaş Delicious paylaş Digg paylaş

Yazar  SMMM Leyla KAYA'nin kaleminden


VUK-TMS VE BOBİ FRS Düzenlemeleri
VUK – TMS VE BOBİ FRS DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE 
STOKLARIN KAYDA ALINMASI VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ


Finansal tablolar, işletmeler tarafından işletme dışındaki kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla hazırlanıp sunulmaktadır. İşletmeler tarafından finansal tablo kullanıcılarına sunulan finansal bilginin faydalı olabilmesi için, ihtiyaca uygun olması ve açıklamayı amaçladığı konuları gerçeğe uygun bir şekilde sunması da gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı VUK, TMS 2 ve BOBİ FRS’ye kapsamında stokların muhasebeleştirilmesi ve değerlenmesi aşamalarında karşılaşılan benzerlikler ile farklılıklara değinmektir. Böylelikle gerek meslek mensuplarına gerekse de finansal tablo kullanıcılarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 

Stok kavramı Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında “emtia” olarak tanımlanır. Emtia, işletmenin satmak üzere aldığı ve/veya ürettiği ticarete konu olan kıymetler olarak da ifade edilebilir. 

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 2 ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Bölüm 6 kapsamında ise stoklar olağan işletme faaliyetleri kapsamında satılmak üzere elde tutulan, satılmak üzere üretilmekte olan ve üretim sürecinde veya hizmet sunumunda kullanılacak ham madde ve malzeme olarak tanımlanmaktadır. 

VUK Kapsamında Maliyet Bedeli: İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemeler ile bunlara bağlı bilumum giderlerin (gümrük vergisi, gümrük komisyonu, nakliye ve montaj gideri, resim ve harçlar, noter, tapu, mahkeme, danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri, finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur farkları vb.) toplamını ifade eder.

TMS/BOBİ FRS Kapsamında Maliyet Bedeli: 

Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut konumuna ve durumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Satın alma maliyetleri satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer vergiler (işletme tarafından daha sonra vergi idaresinden iade alınabilecekler hariç) ile mamul, malzeme ve hizmetlerin edinimiyle doğrudan ilişkilendirilebilen taşıma, yükleme-boşaltma ve diğer maliyetleri içerir. Dönüştürme maliyetleri direkt işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan ilişkili maliyetleri kapsar. Diğer maliyetler ise, sadece stokların mevcut konumuna ve durumuna getirilmesi için katlanıldığı ölçüde stok maliyetine dâhil edilir. Örneğin, üretimle ilgili olmayan genel giderlerin veya özel müşteriler için ürünlerin tasarlanmasına ilişkin maliyetlerin, stokların maliyetine dâhil edilmesi uygun olabilir.

TMS/BOBi FRS Net Gerçekleşebilir Değer: Olağan iş akışı içerisinde tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyetlerinin ve satışı gerçekleştirmek için gerekli olan tahmini maliyetlerin düşülmesiyle elde edilen tutardır.  Net gerçekleşebilir değer bir işletmenin, olağan iş akışı içinde stokun satışından elde etmeyi beklediği net tutarı ifade eder.

Örnek  (TMS/BOBİ FRS): Medikal cihaz satışı yapan bir işletme C ürününü satmaktadır. İşletme, birim maliyeti 1.100 TL olan C cihazından 500 adet satın almış olup cihaz başına 60 TL iade alınamayacak ithalat vergisi ödemiştir. Ayrıca bu ürünü deposuna getirmek için 6.000 TL nakliye bedeli de ödemiştir. İşletme C ürününün satışına yeni başlanması sebebiyle 10.000 TL reklam giderine katlanmıştır. C ürününün net gerçekleşebilir değerinin birim başına 1.090 TL olduğu hesaplanmıştır. Başka stok kaleminin bulunmadığı ve henüz satış yapılmadığı bilinen işletmenin TMS 2 Stoklar kapsamında dönem sonu ticari mal stok tutarı kaç TL olacaktır? 

Çözüm: 1.100 TL/birim x 500 adet = 550.000 TL  Alış Fiyatı 
      60 TL/birim x 500 adet = 30.000 TL İade alınamayacak vergi
                      6 000 TL Nakliye Gideri ANASAYFA |GÜNDEM |BÖLGESEL |SİYASET |EKONOMİ |DÜNYA |SPOR |SAĞLIK |TEKNOLOJİ |KULİSVAR |BİLİM-EĞİTİM |KÜLTÜR SANAT |MAGAZİN
GİRİŞ SAYFAM YAP| |RSS ÖZET AKIŞI|İLETİŞİM|KÜNYE
Turkuaznet İnternet ve Bilişim Hizmetleri Tarafından Geliştirilmiştir. Tüm hakları saklıdır.